Pengurus HIMABIOS Tahun Ajaran 2017/2018

Daftar Pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMABIOS) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-raniry Tahun Ajaran 2017 – 2018


Ketua              : Muhammad Rizqan
Wakil               : Feri Sandria
Sekretaris I      : Fitria Nelda Fautama
Sekretaris II    : Rosanti Afriani
Bendahara I    : Nur Amalina Marfani
Bendahara II   : Dewi Nola Nasution
Divisi Penalaran dan Keilmuan
Ketua              : Mahyana
Wakil               : Rina Mutia
Anggota          : 1. Debby Mastura P
                         2. Nurfitrah

Divisi Keagamaan
Ketua              : Siti Faizah
Wakil               : Naufal
Anggota          : 1. Putria Rahma
                         2. Qudri

Divisi Infokom dan Jurnalistik
Ketua              : Raisa Maulidya
Wakil               : Ridha al fahrizal
Anggota          : 1. Maria Lisa
                          2. Furqan Maghfiriadi

Divisi Humas
Ketua              : Syamsurizal
Wakil               : Rena Marlinda
Anggota          : 1. Elvia Sandi
                          2. Mauriza Apriansyah
  
Divisi Minat Dan Bakat
Ketua              : Febby Yolanda
Wakil               : Muhammad Anas
Anggota          : 1. Azmi Wantoni
                          2. Razi Wahyuni
                          3. Cut Nadia Rahmi

Tertanda ketua himpunan  2017-2018

(DTO) 

Muhamad rizqan

Tidak ada komentar